Birlikte Ne Yapabiliriz?

İşçi Birlikleri’nin prensiplerini sahipleniyorsanız ve bizimle birlikte bir şeyler yapmak istiyorsanız bundan memnuniyet duyarız. Ancak herkesin toplantılara ve faaliyetlere aktif olarak katılmak için yeterince zamanının ve motivasyonunun olmayabileceğinin de farkındayız. Böyleyse bile birlikte yapabileceğimiz pek çok şey var.

  1. Öncelikle “İşçi Birlikleri Nedir?” yazımıza ve çeşitli konularda düşüncelerimizi anlattığımız “Temel Metinler” bölümüne göz atabilirsiniz. Fikirlerimizi daha fazla insana yaymak ve bunları daha fazla insanlar tartışma konusunda bize katkıda bulunabilirsiniz. Dolayısıyla bizimle birlikte hareket etmek istiyor, fikirlerimizi benimsiyor veya tartışmaya değer buluyorsanız, bu fikirleri kendi çevresindeki başka insanlara aktarabilir ve onlarla tartışabilirsiniz. Elbette biz de, metinlerimizde eksik veya hatalı noktalar olduğunu düşünüyorsanız, tartışmaya her zaman açığız.
  2. İşyerlerindeki sorunlarınız, mücadeleye ilişkin önerileriniz veya bir işçi olarak farklı toplumsal sorunlarla ilgili fikirlerinizle ilgili yazı yazabilirsiniz. Yazdıklarınızla tamamen hemfikir olmamız gerekmez ama yazının temel ilkelerimizle çelişmemesi gerekir. Savunduğumuz prensiplerle çelişmediği sürece bunları internet sitemizde yayınlamaktan mutluluk duyarız.
  3. Bizim açımızdan asıl önemli olan herkesin “bize” katılması değil, işyerlerinde birlikler yani gayriresmi yatay örgütlenmeler oluşturmaya çalışması ve sorunları için mücadele etmesidir. Bunu yapmaya çalışan, ne yapabileceği veya nasıl başlayacağı üzerine düşünen herkesle fikir alışverişinde bulunmaya, deneyim aktarımı yapmaya, bu konuda gücümüz ve imkanlarımız elverdiğince ihtiyaç duyulan her tür desteği vermeye hazırız.
  4. Resmi sendikaların aksine İşçi Birlikleri’nin bütün faaliyetleri gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yani aramızda “profesyonel” çalışan kimse bulunmamaktadır. Bununla birlikte sticker, bildiri gibi propaganda malzemelerinin basımından, grev gibi işyeri mücadeleleriyle dayanışmaya çeşitli gider kalemlerimiz var ve olacak. Dolayısıyla yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmaları desteklemek için imkanlarınız oranında maddi destekte bulunabilirsiniz.
  5. Bütün bunlar sizin için yeterli değilse ve daha fazlasını yapmak istiyorsanız bize katılabilirsiniz. Bunun için öncelikle savunduğumuz fikirlerde ortaklaştığımızı bilmek, daha sonra da sizi tanımak ve güvenmek isteriz. Bu noktada “İşyeri Mücadelesinde Gizlilik, Anonimlik ve Kolektif Kimliğin Oluşturulması” yazımıza tekrar bakmanız faydalı olacaktır.

Kimlerle Birlikte Hareket Etmeyiz?

İşçi Birlikleri bir işçi örgütlenmesidir. Ancak işsizler ve öğrenciler gibi hali hazırda bir işte çalışmayanlar da işçi sınıfının parçası olarak bu örgütlenme içinde yer alabilir. Öte yandan ücretli çalışan olmayan yani kendi adına çalışanlar da çeşitli biçimlerde İşçi Birlikleri içinde yer alabilir ve çalışmalarımızı destekleyebilir. Ancak birlikte hareket etmeyeceğimiz kişilerle ilgili bazı net kriterlerimiz bulunmaktadır. Elbette küçük bir işletme sahibi de olsa patronlar ve işyerlerinde başkalarını kovma yetkisine sahip yöneticiler İşçi Birlikleri içinde yer alamaz. Polisler, profesyonel askerler, savcılar veya hakimler gibi devletin baskı organlarında çalışanlar ile resmi sendikaların ücretli bürokratları da İşçi Birlikleri’ne katılamaz. Son olarak savunduğumuz ilkelere açıkça aykırı hareket eden; ırkçı, cinsiyetçi vb. davranışlarda bulunan kişiler de İşçi Birlikleri’nde yer alamaz.