Yazar: İşçi Birlikleri

 • Call for international solidarity for imprisoned May Day resisters!

  Call for international solidarity for imprisoned May Day resisters!

  The May Day in İstanbul took place under a heavy police blockade. Against the possibility of a militant and massive May Day, the state closed Taksim Square several days ago and imposed a de facto state of emergency throughout the city. Many people who tried to go to Taksim Square from different locations has been…

  Continue Reading

 • 1 Mayıs Taksim direnişi üzerine

  1 Mayıs Taksim direnişi üzerine

  Kapitalizmin krizinin derinleştiği, bunun karşısında dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de işyerlerinde fiili mücadelelerin arttığı bir dönemde, İstanbul 1 Mayıs’ı, düzenin tüm çelişkilerinin açığa çıktığı bir an olarak yaşandı. Devlet, militan ve kitlesel bir 1 Mayıs olasılığına karşı, Taksim Meydanı’nı günler öncesinden kapattı ve 1 Mayıs günü bütün şehirde fiili olağanüstü hal uygulamaya…

  Continue Reading

 • Birlikte Ne Yapabiliriz?

  Birlikte Ne Yapabiliriz?

  İşçi Birlikleri’nin prensiplerini sahipleniyorsanız ve bizimle birlikte bir şeyler yapmak istiyorsanız bundan memnuniyet duyarız. Ancak herkesin toplantılara ve faaliyetlere aktif olarak katılmak için yeterince zamanının ve motivasyonunun olmayabileceğinin de farkındayız. Böyleyse bile birlikte yapabileceğimiz pek çok şey var. Kimlerle Birlikte Hareket Etmeyiz? İşçi Birlikleri bir işçi örgütlenmesidir. Ancak işsizler ve öğrenciler gibi hali hazırda bir…

  Continue Reading

 • Ekoloji Mücadelesi Bizim Mücadelemiz

  Ekoloji Mücadelesi Bizim Mücadelemiz

  Her geçen gün derinleşen ekolojik yıkım yeryüzünü, yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için yaşanmaz bir yer haline getiriyor. Ancak bütün canlı hayatın tehdit altında olması, sınıflar üstü bir sorunla karşı karşıya olduğumuz, işçilerle kapitalistlerin bu yıkımın sorumluluğunu paylaştıkları  anlamına gelmiyor. Zira, bu yıkımın asli sorumlusu, insan nüfusunun küçük bir kısmını oluşturan kapitalist sınıf ve…

  Continue Reading

 • Gücümüz Birliğimizden Gelir!

  Gücümüz Birliğimizden Gelir!

  İçinde yaşadığımız kapitalist düzen, insanlığın çoğunluğunun yoksulluk, savaşlar ve baskı altında yaşamasına neden oluyor ve doğayı tüm canlılarla birlikte geri dönülmez felaketlere sürüklüyor. Ekonomik kriz düzelmek bir yana giderek derinleşiyor. İşsizlik korkusu artarken işyerlerindeki çalışma koşulları giderek kötüleşiyor. Çoğumuz açlık sınırının altında bir gelirle yaşamaya çalışıyoruz. Barınma, giderek büyüyen bir kriz haline gelmiş; iş cinayetleri,…

  Continue Reading

 • Kafe-Bar Çalışanları Sesleniyor: Artık yeter!

  Kafe-Bar Çalışanları Sesleniyor: Artık yeter!

  Bizler kafe ve bar çalışanlarıyız. Sonu gelmeyen mesailer, tanımsız iş yükü, mobbing, güvencesizlik, düşük ücretler, çalınan bahşişler, ayrımcılık, ödenmeyen fazla mesailer… Sorunlarımız, her yerde hemen hemen aynı. Bir mekandan diğerine geçsek sömürünün ya daha “insaflısını” ya da daha kötüsünü yaşayacağımızı biliyoruz. Yaşamımızda, iş yerimizde verilen hiçbir kararda, yapılan hiçbir işte söz hakkımız yok. “Beğenmiyorsan başka…

  Continue Reading

 • DİSK’in tarihi bizim tarihimiz mi?

  DİSK’in tarihi bizim tarihimiz mi?

  9-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşen 17. Genel Kurulu sonrasında, DİSK’e yönelik içeriden ve dışarıdan birçok eleştiri yapıldı. “Dışarıdan” derli toplu bir değerlendirme olması açısından Başaran Aksu ve M. Görkem Doğan’ın “DİSK kongresinin ardından: Son bir defa” başlıklı yazısı kayda değer tespitler içeriyor. [1] Yazı DİSK’in çürümüşlüğünün geldiği noktayı ve CHP ile kurulan çıkara dayalı ilişkileri somut bilgilerle ortaya…

  Continue Reading

 • İşyerinde LGBTİ+ Düşmanlığıyla Mücadele

  İşyerinde LGBTİ+ Düşmanlığıyla Mücadele

  LGBTİ+’ların tuzu kuru burjuva tipler olduğunu ilan edenler ve buradan hareketle, onların sorunlarından bahsetmenin işçi sınıfının sorunları göz önünde bulundurulduğunda kendini bilmezlik olduğunu savunanlar hiç az değildir. Dahası, LGBTİ+ mücadelesini benimsemenin toplumun sınıf karşıtlıklarıyla değil, karşıt çıkarlara sahip kimlikler temelinde bölündüğünü kabul etmek ve sınıf siyasetinin yerine kimlik siyasetini geçirmek anlamına geldiği de ileri sürülmektedir.…

  Continue Reading